khalili

Dr. Elizabeth Khalili

Head of Department: Curriculum, Instruction and Media

Biography

Dr. Ombito Elizabeth Khalili is a Kiswahili  teacher educator. She holds a Doctor of Philosophy degree in Education from Moi University; Masters in Kiswahili Education from Masinde Muliro University of Science and Technology; and a Bachelor of Education (ARTS) honors, from Moi University; specializing in Kiswahili and History. She has  teaching experience of over 23 years at secondary school level. She is a curriculum developer and teacher trainer in Special Methods of teaching Kiswahili; Educational Media and Resources; Media Practicals and Micro teaching. Her research interests include:  Instructional Methods and practices in Kiswahili curriculum; Kiswahili Language and Literature; Educational Media and Resources.

Publications

Ombito Elizabeth Khalili.(2018). Mtagusano wa Kiusemezano kati ya Utenzi wa Mwanakupona, Utenzi wa Fumo Liyongo na Riwaya za Siri Sirini. In Omari, S. &Samwel, M. (Eds.) Fasihi, lugha na utamaduni wa Kiswahili na Kiafrika: Kwa heshima ya Prof. M.M. Mulokozi. Dar es Salaam: TATAKI, pp 230-252. ISBN 978-9976-5316-1-9

Ombito Elizabeth Khalili (2018). ‘Mtambuko wa Falsafa katika Ushairi wa Kiswahili: Ulinganuzi wa Nadharia za Urasimi-mpya na Mwepuko- uzowefu.’ In Mwita, L.C.; Kandagor, M.; Ryanga, S.H.; & Maitaria, J.N. (Eds.). Isimu na fasihi za Kiafrika. Eldoret: Moi University Press. Pp. 13-25. ISBN 978-9966-1879-7-0

Ombito Elizabeth Khalili (2018). ‘Uimarishwaji wa Umaizi Mseto Kupitia Mikakati Shirikishi ya Ufundishaji wa Kiswahili Nchini Kenya’. In Arasa, R.; Amukowa, W.; Ombuki, C. & Richard, P.M. (Eds.) Machakos University Proceedings of the 1ST Annual International Conference on Harnessing Scientific Research, Innovation and Technology for Sustainable Development, pp.395-407. ISBN 978-9966-117-37-3.

Ombito Elizabeth Khalili &Nangira Eunice Erina. (2017). Mwongozo wa Kigogo. Nairobi: Ngunzi Investiments.

Ombito Elizabeth Khalili (2017). ‘Wasifu wa Mwanamiti’. In Kioo cha Lugha, Journal of the Institute of Kiswahili Studies, University of Dar es Salaam. Vol. 15, pp. 175-179. ISSN: 0856-552X.

Ombito Elizabeth Khalili.(2016). ‘Tafsiri ya Mandhari na Jazanda katika  Tawasifu ya Unbowed, a Memoir’. In Jilala, H. (Ed.) Nadharia za tafsiri, ukalimani na uundaji wa istilahi. Dar es salaam: Daud Publishing Company, pp. 308-323. ISBN 978-9976-9935-1-6.

Ombito Elizabeth Khalili & Carolyne Omulando (2014). Enhancing Kiswahili Pedagogy through the Integrated Approach in Kenya. In Amutabi, M.N. (Ed). Africa & the challenges of globalization. Nairobi: Research, The Catholic University of Eastern Africa (CUEA) Nairobi and AIDAL, pp. 318-328.  ISBN 978 9966 015 68 6.

Ombito Elizabeth Khalili, Carolyne Omulando & Manasseh Luganda Musavi (2014).Challenges in Selection and Utilization of Approved Secondary Kiswahili Course Books in Kenya. In African Journal of Education, Science and Technology. University of Eldoret (Kenya) and Anambra State University (Uli, Nigeria).  Vol. 2, No. 1 pp. 63-69. ISSN: 2309-9240.

Ombito Elizabeth Khalili & Mamai Margaret Nasambu(2014). ‘Ufundishaji wa Kiswahili Sekondari: Nafasi na Changamoto za Vitabu vya Kiada’. In Simala, I., Chacha, L., & Osore, M. (Eds). Miaka Hamsini ya Kiswahili Nchini Kenya. Nairobi: Twaweza Communications Pp 71-79. ISBN 978 9966 028 48 8.

Ombito Elizabeth Khalili (2014). ‘Uhakiki wa Kitabu. Siri Sirini: Mshairi na Mfungwa. Kitabu cha 1’. In Simala, I., Chacha, L., & Osore, M. (Eds). Miaka Hamsini ya Kiswahili Nchini Kenya. Nairobi: Twaweza Communications, pp. 261-262. ISBN 978 9966 028 48 8.

Ombito Elizabeth Khalili & Mamai Margaret Nasambu (2013). ‘Nafasi ya Lugha Rasmi katika Elimu Afrika Mashariki’. In Amutabi, M. N. (Ed). Education and Counselling in Schools in Africa. Nairobi: Research, The Catholic University of Eastern Africa (CUEA), pp. 301-309. ISBN: 978 996 015 66 2